Bundesgeschäftsstelle

Thomas Isenberg
Deutsche Schmerzgesellschaft e.V.
Geschäftsführer
Alt-Moabit 101 b
10559 Berlin
Tel. +49 30 39409689-0
Fax +49 30 39409689-9
E-Mail: info@schmerzgesellschaft.de
Christina Grams
Deutsche Schmerzgesellschaft e.V.
Assistenz des Geschäftsführers
Alt-Moabit 101 b
10559 Berlin
Tel. +49 30 39409689-0
Fax +49 30 39409689-9
E-Mail: grams@schmerzgesellschaft.de
Beate Schlag
Deutsche Schmerzgesellschaft e.V.
Service-Zentrum/Mitgliederverwaltung
Obere Rheingasse 3
56154 Boppard
Tel. +49 30 39409689-8
Fax +49 30 39409689-9
E-Mail: schlag@schmerzgesellschaft.de
Carolin Martin
Deutsche Schmerzgesellschaft e.V.
Administrative Projektleiterin im Projekt „POET-PAIN“
Alt-Moabit 101 b
10559 Berlin
Telefon: +49 30 39409689-4
Telefax: +49 30 39409689-9
E-Mail: martin@schmerzgesellschaft.de
Katharina Augustin
Deutsche Schmerzgesellschaft e.V.
Administrative Gesamtprojektleiterin PAIN2020
Alt-Moabit 101 b
10559 Berlin
Telefon: +49 30 39409689-5
Telefax: +49 30 39409689-9
E-Mail: augustin@schmerzgesellschaft.de
Kevin Schulz
Deutsche Schmerzgesellschaft e.V.
Assistenz/Wissenschaftlicher Mitarbeiter der administrativen Projektleitung im Projekt „POET-PAIN“
Alt-Moabit 101 b
10559 Berlin
Telefon: +49 30 39409689-21
Telefax: +49 30 39409689-9
E-Mail: schulz@schmerzgesellschaft.de
Anja Waidner
Deutsche Schmerzgesellschaft e.V.
Assistenz der Gesamtprojektleitung im Projekt „PAIN2020“
Alt-Moabit 101 b
10559 Berlin
Telefon: +49 30 39409689-22
Telefax: +49 30 39409689-9
E-Mail: waidner@schmerzgesellschaft.de
Dr. Gabriele Lindena
Deutsche Schmerzgesellschaft e.V.
Wissenschaftliche Projektleitung PAIN2020
Alt-Moabit 101 b
10559 Berlin
Telefon: +49 33 20380858
Telefax: +49 30 39409689-9
E-Mail: lindena@schmerzgesellschaft.de
Andre Möller
Deutsche Schmerzgesellschaft e.V.
Medizinischer Dokumentar PAIN2020
Alt-Moabit 101 b
10559 Berlin
Telefon: +49 30 31017293
Telefax: +49 30 39409689-9
E-Mail: moeller@schmerzgesellschaft.de
Andrea Quellenberg, M.A.
Deutsche Schmerzgesellschaft e.V.
Mitarbeiterin Projekt Certkom
Alt-Moabit 101 b
10559 Berlin
Mob.: +49 157 76217763, Telefon: +49 30 39409689-7
Telefax: +49 30 39409689-9
E-Mail: quellenberg@schmerzgesellschaft.de